Activiteiten

 

Uitgeoefende Activiteiten:

 

De Stichting heeft in januari 2010 het werkervaringsproject iConsults Advies & Begeleidingsbureau opgestart. Het iConsults project is een onderdeel van de Stichting. Alszodanig is het geen aparte rechtsvorm.

Het doel van het iConsults project is tweeledig. In de eerste plaats richt het zich in het bijzonder op de kwetsbare groepen in onze samenleving. Hulpzoekenden voor wie de weg naar de maatschappelijk juridisch dienstverlenende instellingen, een nog te hoge drempel oplevert. Daarnaast biedt het project tevens werkervaring voor vrijwilligers.

In de opstartfase heeft het project al een behoorlijk maatschappelijk draagvlak. Zo heeft de Stichting de medewerking gekregen van de Gemeente Groningen, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het IND. Dit heeft geresulteerd in het plaatsen van de eigendomsrechtelijk beschermde logo’s van genoemde instellingen en overheidsorganen op de informatiesite van het iConsults project.

Daar de Stichting niet de beschikking heeft over eigen werkruimte, dient de vrijwilliger vanuit de eigen thuiswerkplek, de werkzaamheden te verrichten. Het is aan de vrijwilliger of hij zijn werkzaamheden online of in het veld wil uitvoeren.

De vrijwilligers ontvangen geen beloning. Aan de dienstverlening zijn geen kosten verbonden voor de afnemer.

Bij de werving van gekwalificeerde vrijwilligers is gebruik gemaakt van Stichting Stiel.

Door het gemis aan bruikbare werkruimte, werd vooralsnog afgezien van het adviseren van cliënten, door een consulent op economisch, juridisch en maatschappelijk terrein.

Voor het begeleiden van cliënten door een Lifecoach, werd gebruik gemaakt van een locatie in de binnenstad.

De samenwerking met een studente HBO MD (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) in de functie van Lifecoach bij het iConsults project, is zeer positief te noemen. Zij is voorbeeldig als vrijwilliger. In een tijdsbestek van 3 maanden en gedurende 8 lifecoaching sessies, heeft zij haar cliënt onder bijzondere omstandigheden, goed kunnen begeleiden. Hierbij zijn de haalbare doelen van de cliënt bereikt. Gedurende haar werkzaamheden voor de Stichting, heeft zij zich zeer professioneel opgesteld. Zij dient daarom als referentie voor de vrijwilligers en stagiaires van het iConsults advies & begeleidingsbureau project van Stichting ODINS.

Het iConsults project is in 2013 succesvol afgerond.

 

Contact webdesign bureau

In november 2010 zijn de eerste contacten gelegd met een professionele webdesign/videomontage bureau. Het contact heeft tot stand kunnen komen door een aanbeveling vanuit het netwerk van Stichting ODINS.

Er zal worden gekeken naar wat partijen voor elkaar kunnen betekenen en of het bureau een bijdrage kan leveren aan de promotie van de Stichting en haar werkzaamheden. Ook kennisuitwisseling ten behoeve van de werkzoekenden zal worden gestimuleerd.
Promotie zorginstelling

De Stichting heeft non-profit voor een bevriende relatie (een zorg instelling), online promotie verzorgd.

 

Activering sociale media

Voor het iConsults project is in 2010 gestart met het promoten via de sociale netwerken als “ Twitter “

Op Facebook is er ten behoeve van de Stichting een account aangemaakt.

 

In december 2012 is het eBookuitgeverij project van start gegaan.

eBookuitgeverij is als onderdeel van Stichting ODINS, anders dan de traditionele uitgever. Voor werkzoekenden met schrijversambities, gevestigde auteurs en aspirant schrijvers, is het van belang om vroegtijdig gebruik te maken van de mogelijkheden voor zelfpublicatie. Bij eBookuitgeverij is de auteur of aspirant schrijver de uitgever van zijn eigen ebook. eBookuitgeverij faciliteert en helpt bij de publicatie van het ebook. De schrijver kan indien  gewenst, gebruik maken van de gratis cursussen. De nadruk ligt bij eBookuitgeverij vooral op het publiceren, dan op het schrijven. Zo leert de beginnende schrijver ondermeer het formatteren en uitgeven van het ebook op Amazon.com.

eBookuitgeverij richt zich in het bijzonder op de werkzoekende met schrijfambitie.

Door de pandemie in 2020, zijn de werkzaamheden beperkt gebleven tot een tweetal projecten. Het installeren van een SaaS (Software As A Service) voor een start-up i.o. (in oprichting), en het ontwikkelen van een website voor eveneens een start-up i.o. Hoewel beperkt, dragen de projecten bij aan het realiseren van de doelstelling van de Stichting, het faciliteren van start-ups.