Verantwoording Diensten en Donaties

Stichting ODINS, vraagt voor een aantal van haar diensten een donatie. De donatie is op basis van vrijwilligheid. Een dienst op donatiebasis heeft ook een gratis variant. De gebruiker heeft zo de vrijheid om een keuze te maken. Aan een donatie zijn geen rechten en plichten verbonden.

Een gratis dienst, kan zonder voorafgaande bekendmaking worden gewijzigd in een dienst op donatiebasis. Eerder afgenomen gratis diensten behouden hun status.

De Stichting is genoodzaakt donaties te vragen om de uitvoering van haar diensten te kunnen bekostigen. Daarnaast kan zij met de donaties, nieuwe projecten opstarten ten behoeve van de werkzoekende.