Doelstelling

 

De Doelstelling:

Als non-profit instelling stelt de Stichting als missie en doel, het creëren van werkervaringsprojecten voor werkzoekenden. Hierbij richt zij zich in het bijzonder op de ICT dienstverlening en de Online marketing.

 

Als uitgangspunt wordt altijd gekozen voor een ICT oplossing en implementatie. Concreet betekent dit, dat gebruik gemaakt wordt van internet als startpunt en communicatiemiddel. De projecten van de Stichting worden middels een website op internet, publiekelijk bekend gemaakt. Indien voor een project bemensing noodzakelijk is, zal eveneens via het internet vrijwilligers, werkzoekenden en stagiaires worden aangetrokken.

 

Naast het creëren van werkervaringsprojecten, zal ook informatie en cursussen worden verstrekt middels het internet op het gebied van ICT en Online marketing. Hiervoor wordt een kennisdatabank en een digitale leeromgeving op internet geïnstalleerd.

 

Het nut van de werkervaringsprojecten is tweeledig. In de eerste plaats dient het de werkzoekende/vrijwilliger/stagiair arbeidservaring te geven. Daarnaast zal indien er sprake is van een dienst, en voor zover geen donatie vergoeding wordt gevraagd, deze kosteloos worden aangeboden. Zo heeft de samenleving optimaal voordeel van de projecten van de Stichting.