Bestuur

 

Samenstelling van het Bestuur:

Het bestuur is op 31 december 2012 als volgt samengesteld:

Naam                                        Functie                                              Sinds

De heer M.M. Dekker            voorzitter                                           21-02-2006
De heer A.D. de Queljoe       secretaris / penningmeester          21-02-2006
Mevrouw E. Dekker               bestuurslid                                         21-02-2006

Bestuursleden worden voor onbepaalde tijd gekozen.