Financiën

Financiële verantwoording:

Om haar werkervaringsprojecten te kunnen financieren, zal de Stichting kapitaal vergaren door het genereren van inkomsten middels: subsidies, donaties, sponsoring en inkomsten uit dienstverlening voor zover de Stichting vergoeding voor vraagt.

Hiervoor zal de Stichting, fondsen aanschrijven en subsidieaanvragen indienen, voor zover noodzakelijk voor het opstarten en onderhouden van haar werkervaringsprojecten.

Het vragen van vergoeding voor dienstverlening zal echter zoveel mogelijk worden beperkt, daar het de toegankelijkheid van de diensten reduceert.

Afnemers van diensten worden gewezen op de mogelijkheid tot doneren. Dit alles op basis van vrijwilligheid en draagkracht.

Informatie over de jaarrekening, het instellingsbesluit en benoeming leden van de Kascommissie:

Jaarrekening 2010

Jaarrekening 2011

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen – 2020

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen – 2021

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen – 2022

Instellingsbesluit Kascommissie

Benoeming Leden Kascommissie

Verslag van de Kascommissie