Donateurs

 

Donateurschap

Een donateurschap voor de Stichting behoort ook tot een van de mogelijkheden om haar te steunen.

Het jaarlijks bedrag is door de Stichting op € 30 gesteld. Je mag natuurlijk een ander bedrag doneren dan het vastgestelde minimum.

De donateurschap staat los van het door jou te doneren bedrag dat gekoppeld is aan jouw opdracht. Ook hier geldt, alles op basis van vrijwilligheid.

Donatie

De stichting levert haar diensten op niet-commerciële basis.

Als non-profit instelling zijn wij afhankelijk van je goede wil.

Aan de uitvoering van je opdracht is derhalve een donatiebedrag gekoppeld. Je bent echter niet verplicht te doneren. Je doneert vrijwillig naar draagkracht. Het door de Stichting vastgestelde minimumbedrag van € 30 is indicatief. Je mag uiteraard een ander bedrag doneren (zie Draagkrachttabel). De Stichting zal een donatie van het door haar gestelde minimumbedrag of hoger, als een gebaar van goede wil ervaren en als zodanig haar dienstverlening daarop afstemmen.

Het symbolisch bedrag wat je doneert wordt door de Stichting gebruikt om de onkosten die zij maakt bij het verlenen van de diensten, te kunnen compenseren.

Voor commerciële design websites/scripts geldt een nader te bepalen donatiebedrag, welke overeenkomt met het aantal man-uren per opdracht. Dit ter voorkoming van oneerlijke concurrentie.

Je kunt doneren op onze rekeningnummer (op aanvraag) of PayPal account o.v.v. ” donatie + je opdracht “.