Particulieren

 

Activiteiten ten behoeve van particulieren:

Voor jou als particulier, stelt de Stichting haar ICT diensten op non-profit basis ter beschikking. Je kunt je aanmelden voor de volgende diensten:

– de installatie van een website op basis van het content management systeem (cms), waarbij je als eindgebruiker de inhoud van je site op eenvoudige wijze kunt aanpassen. Door de verder dalende kosten voor websitehosting en domeinnaamregistratie, kan je als gebruiker nu eindelijk over een dynamische website beschikken, zonder dat je daarvoor de nodige it ervaring moet hebben en behoorlijke kosten moet maken.

– de installatie van een digitaal dagboek ( weblog ). Door de explosieve groei van zgn. weblogs is het nu voor de particulier ook mogelijk om over een eigen weblog met een eigen domeinnaam te beschikken.  Als particulier bent je in staat je weblog met eigen domeinnaam zodanig aan te passen dat het steeds voldoet aan de wensen van jouw bezoekers.

Als particulier kunt je ons naar draagkracht jouw giften doneren.

Design & Commercieel:

Voor commerciële design websites/scripts geldt een nader te bepalen donatiebedrag, welke overeenkomt met het aantal man-uren per opdracht. Dit ter voorkoming van oneerlijke mededinging. De Stichting zal indien nodig, jouw opdracht doorverwijzen naar bij haar bekend staande internet bureaus.

Vraag & Aanbod

Aan de hand van de vraag naar nieuwe diensten zal de Stichting in de toekomst de installatie van populaire open source software, als zelfstandige projecten opstarten en aanbieden.

Geen wederverkoop:

De Stichting staat geen wederverkoop toe van door haar verleende diensten, het aanmelden van jouw opdracht moet derhalve persoonlijk plaats vinden. Bulk aanmeldingen komen alleen toe aan overheidsinstellingen, organisaties en geautoriseerde dealers na overleg met de Stichting.

 

Lees voor verdere vragen onze FAQs.