Toekomst

 

Toekomst:

Naast het creëren van meer werkervaringsprojecten, zal de Stichting ook streven naar het omzetten van de werkervaringsprojecten in werkgelegenheidsprojecten. Zodoende wordt werkgelegenheid gecreëerd.

Het opzetten van werkervaringsprojecten met online en offline diensten op maatschappelijk, sociaal en juridisch terrein.

Het uitbreiden van de digitale leeromgevingen en het aanbieden van een breder cursusaanbod in het bijzonder op het gebied van online marketing, mobile applicatie en game ontwikkeling, ebook publicatie, crowdfunding, counselling en coaching.

Naast werkervaringsprojecten, worden de mogelijkheden m.b.t. het opzetten van maatschappelijke stages voor scholieren/studenten bestudeerd.

Het initiëren en faciliteren van kansrijke start-ups zal ook worden bevorderd.